Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Instituce

Ministerstvo zdravotnictví
www.mzcr.cz, tel. 224 971 111
Zveřejňuje informace pro odbornou i širokou veřejnost.

Zdravotní pojišťovny
Poskytnou informace v nejrůznějších životních situacích, o úhradách zdravotnických prostředků, přehled smluvních zdravotnických zařízení včetně agentur domácí péče/domácí zdravotní péče, přehled poboček a řadu dalších.
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna, www.vzp.cz, 844 117 777, 952 222 222
201 Vojenská zdravotní pojišťovna, www.vozp.cz, 222 929 199
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, www.cpzp.cz, 810 800 000
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, www.ozp.cz, 261 105 555
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, www.zpskoda.cz, 800 209 000
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, www.zpmvcr.cz, 844 211 211
213 Revírní bratrské pokladna, zdravotní pojišťovna, www.rbp-zp.cz, 800 213 213

Krajské úřady
www.asociacekraju.cz
Řídí svoje příspěvkové organizace (nemocnice, zdravotnickou záchrannou službu), vyřizují podněty a stížnosti občanů apod.

Česká správa sociálního zabezpečení
www.cssz.cz, 257 062 860
Má na starosti důchodové a nemocenské pojištění, lékařskou posudkovou službu a další. Na stránkách najdete kontakty na regionální pracoviště.

 

Registry

Registr zdravotnických zařízení
https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm
Poskytuje aktuální informace o registrovaných zdravotnických zařízení v ČR, a to včetně jejich detašovaných pracovišť. Umožňuje vyhledat zařízení dle místa, druhu, zřizovatele, oboru.

Registr poskytovatelů sociálních služeb
http://iregistr.mpsv.cz
Organizace můžete vyhledat např. podle regionu, druhu služeb (např. pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, denní stacionáře), formy poskytování (pobytové, ambulantní, terénní), cílové skupiny klientů a jejich věkové kategorie.


Informační internetové portály

Pečující on-line
www.pecujici.cz, 267 163 154
Web je pomocníkem pro rodinné příslušníky starající se o nemocné vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči či dohled, přináší informace ze všech oblastí péče.

Pečující osoby

www.pecujiciosoby.cz, 734 301 299

Projekt je zaměřený na pečující osoby, které pečují o zdravotně postiženou osobu a rády by našly pracovní uplatnění

O umírání
http://www.umirani.cz, tel. 283 850 949, 775 166 863
Informace a rady pro pečující, pacienty i pozůstalé. Možnost sdílení problémů.

Vše o lécích
www.olecich.cz, 272 185 333
Na webu najdete informace o lécích, příbalové letáky, blízké lékárny, vyhledáte klinické studie. Přes formulář můžete položit dotaz lékaři či lékárníkovi.

Vzpomínkovi

http://www.vzpominkovi.cz/laicka-verejnost/

informace a publikace o péči o osoby s demencí.

 

Vyhledejte podle onemocnění

Pacientské organizace
www.sukl.cz/
Přes web najdete kontakty na více než 70 pacientských organizací.

Dle druhu postižení
www.helpnet.cz
Web je určen pro osoby se specifickými potřebami a přináší poradenství, zpravodajství, diskusní fóra a další rubriky. Vyhledávání nejen dle druhu postižení, ale i nemoci.

O Alzheimerově nemoci
www.alzheimer.cz, 283 880 346
Informace, projekty, kontaktní místa v krajích.

O onkologických onemocněních
www.linkos.cz
Web obsahuje podrobnosti o jednotlivých diagnózách, léčbě, prevenci, odkazy na pracoviště, poradny a další zdroje informací.

Pro nemocné roztroušenou sklerózou
www.aktivnizivot.cz
Informace a poradenství pro nemocné roztroušenou sklerózou, kontakty na regionální organizace a ordinace.

Cévní mozkové příhody
www.sdruzenicmp.cz, 776 721 519, 777 610 827
Poradenství pro osoby po cévních mozkových příhodách, včetně prevence.

Dekubity
www.osobniasistence.cz, 607 811 434
Stránky se mj. podrobně věnují polohování a prevenci dekubitů.

Hojení ran
www.hojeni-ran.cz,
Rady pro léčbu akutních i chronických ran, bércového vředu, diabetické nohy apod., kontakty na pracoviště.

Deprese
www.deprese.com
Cenné rady pro nemocné depresí.

Urgentní stavy
www.prvni-pomoc.com
Zásady první pomoci.


Další užitečné internetové adresy

O laboratorních vyšetřeních
www.labtestonline.cz
Vše o laboratorních vyšetřeních.

Kompenzační pomůcky
www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
Kdo, co a za jakých okolností může předepsat, najdete v aktuální metodice k číselníku.
Půjčoven nebo prodejen kompenzačních pomůcek je mnoho, najdete ve vyhledávačích, telefonním seznamu nebo Vám je doporučí lékař či pečovatelská služba.

Hospice
www.hospice.cz
Stránky o důstojném životě terminálně nemocných. Obsahují mj. seznam hospiců včetně hospiců mobilních, jejichž pracovníci navštěvují blízkého v domácím prostředí.

 

Důležité telefonní linky

Linka proti bolesti
Telefon 224 435 587, http://www.lecba-bolesti.cz

Odborníci Vám pomohou nalézt cestu ke správné léčbě bolesti. Na stránkách najdete mj. mapu pracovišť pro léčbu bolesti v celé ČR.

Rychlá záchranná služba:
Telefon 155

Tísňová linka:
Telefon 112

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha