Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Co musí obsahovat a splňovat stížnost ombudsmance

24. 1. 2018

Stížnost ombudsmance musí podat ten, kdo se dožaduje ochrany svých práv nebo jeho zákonný zástupce. V případě, že je podnět podáván v zastoupení jiné osoby, je třeba tuto skutečnost doložit písemnou plnou mocí či jiným dokladem s uvedením rozsahu oprávnění. Stížnost musí vždy obsahovat následující údaje.

Stížnost na lékaře

8. 12. 2017

Můžete nám prosím poslat vzor stížnosti na praktického lékaře, kterou chceme podat na kraji (u zřizovatele)?

Návrh na schválení právního jednání za nezletilého

5. 12. 2017

Vzor Návrhu na schválení právního jednání za nezletilého uvádíme v příloze. V našem případě se jedná o schválení nákupu automobilu.

Jak získat přehled o svých dobách důchodového pojištění?

29. 11. 2017

Všichni lidé si díky „důchodovému kontu“ mohou snadno zkontrolovat, zda jim zaměstnavatel potvrdil dobu důchodového pojištění a výdělky ve správné výši. Mít tyto údaje „pod kontrolou“ se totiž netýká jen lidí krátce před starobním důchodem.

Návrh na schválení právního jednání za omezeného ve svéprávnosti

20. 11. 2017

V příloze najdete "Návrh na schválení právního jednání za osobu omezenou ve svéprávnosti", týká se umístění klienta opatrovníkem do pobytové služby. Vzor vypracovala Mgr. Radka Pešlová.

Vzor stížnosti na nečinnost posudkové služby

Vzor stížnosti na nečinnost posudkové služby
13. 11. 2017

Stížnost na nečinnost posudkové služby České správy sociálního zabezpečení vypracoval JUDr. Jan Hutař z Národní rady zdravotně postižených. Je vhodné ji podat v těch případech, kdy již bylo úřadem práce provedeno místní šetření, a Vy čekáte na posouzení Vašeho zdravotního stavu posudkovým lékařem, aby mohlo být jednání o žádosti ukončeno. Přičemž posudková komise Vás nechá čekat déle než třicet dní, které na to má ze zákona.

Žádost o přehled dob důchodového pojištění

8. 11. 2017

Ať už žádáte o invalidní či starobní důchod, nebo zatím ne, zkontrolujte si, zda máte u České správy sociálního zabezpeční zaznamenány všechny doby pojištění. Žádost o vystavení Informativního listu přehledu dob důchodového pojištění je bezplatná, můžete použít vzor Radky Pešlové z přílohy.

Dokumenty k opatrovnictví a zastupování

31. 10. 2017

V příloze najdete:

  • poučení o právech a povinnostech opatrovníka,
  • vzor Zprávy o výkonu funkce opatrovníka a vyúčtování správy jmění opatrovance,
  • podrobné srovnání omezení svéprávnosti a zastupování,
  • vzor Návrhu na schválení zastoupení člena domácnosti soudem,
  • citaci zákona ohledně zastoupení členem domácnosti.

Stížnost na nečinnost úřadu práce

30. 10. 2017

Častou otázkou, kterou kladete v naší poradně i na kurzech, je: Co dělat, když se řízení kolem Příspěvku na péči nehýbe? Již před časem dle předlohy NRZP vytvořila Radka Pešlová vzor stížnosti – je Vám k dispozici v příloze.

Vratky za neodebranou péči - vzor stížnosti a výzvy

23. 10. 2017

Některá pobytová zařízení sociálních služeb nevrací uživatelům poměrnou část příspěvku na péči za dny, kdy uživatel nepobývá v zařízení a příspěvek mu přesto přísluší. Často to není řešeno ani smluvně. Zveřejňujeme proto vzor "Stížnosti a výzvy k jednání o smlouvě a k navrácení nevyčerpaného příspěvku na péči".

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha