Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Příspěvek na úpravu mimo původní místo

2. 2. 2018

 „Pečuji o maminku, po operaci mozku je upoutaná na lůžko, sama nechodí. Ještě před návratem z nemocnice jsem musel udělat úpravy v bytě. Měla nevyhovující koupelnu s vanou – úzké dveře, WC bylo v mezipatře – 4 schody. Proto jsem se rozhodl, předělat komoru na bezbariérovou koupelnu s WC (sprchový kout, širší dveře). Až po úpravách jsem se dozvěděl, že lze žádat o příspěvek na zvláštní pomůcky.

Pracovnice ÚP mi sdělila, že pokud jsem neupravil stávající koupelnu, ale udělal ji z komory, nemá maminka na příspěvek nárok. Chci se zeptat, zda maminka nemá na dávku opravdu nárok.  Nejde přiznat něco aspoň na úpravu WC, původní WC nešlo upravit, má úzké dveře a jde se k němu po schodech.“

 

ODPOVĚĎ:

 

 

Prosím, nenechte se odradit, v zákoně není definováno, že musí být koupelna ve stávajícím místě. Nicméně by to logicky šlo dovodit z definice z vyhlášky č. 388/2011 Sb., kde v příloze č. 1 jsou definované:

  1. stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.),
  2. stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

To by ale v zákoně č. 329/2011 Sb. v § 9 nesměl být odstavec 14: Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v seznamu podle odstavce 13 (tj. ve vyhlášce), se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu podle odstavce 13.

 

Pokud je u maminky předpoklad, že její stav je dlouhodobý[1], zároveň je možné úpravu propočíst tak, aby byly odděleny stavební práce od sanity, rozvodů, obkladů apod. (opravdu by měl být podrobný rozpis), úprava není starší, než jeden rok[2], tak žádost podejte a počkejte na písemné vyjádření Úřadu práce. Pokud by bylo negativní, ráda Vám pomohu s odvoláním. Úřad se totiž musí v rozhodnutí o zamítnutí vypořádat s odůvodněním takovéhoto závěru, což by podle mého názoru neměl, o co opřít.

 

Navíc – podáním žádosti už nemáte co ztratit. Můžete jen případně získat. Žádost a další podklady naleznete zde: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/index.jsp.

 

Pěkný den

 

Mgr. Radka Pešlová

 

P.S.: Aby mohl vzniknout nárok, musí mít maminka diagnózu v nějaké lékařské zprávě odpovídající těmto diagnózám:

 

Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:

 

vůz, zádržní systém

úprava vozu

úprava bytu

komponenty do PC

ližiny, rampy, schodolez

sedačka

rozšíření dveří

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

X

X

X

 

X

X

X

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

X

X

X

 

X

X

X

c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,

 

X

X

X

   

X

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

X

X

X

X

X

X

X

e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo jejich podstatné omezení hybnosti pro těžké kontraktury v okolí,

X

X

X

 

X

 

X

f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

X

X

X

 

X

 

X

g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

X

X

X

X

X

 

X

h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

X

X

X

 

X

   

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,

X

X

X

 

X

X

X

j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,

 

X

X

X

   

X

k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin.

 

X

X

X

     

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

X

X

X

   

X

 

Jiné:

             

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

X

           

 

[1] zák. č. 329/2011 Sb. § 9 odst. (3) Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

[2] zák. č. 329/2011 Sb. § 14 odst. (3) Příspěvek na mobilitu může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona.

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha